Skip to main content

Partners

Organisaties die ons een handje helpen

Zodat wij onze deelnemers kunnen helpen

krachtcentrale 013 tilburg partners menss logo

Wij geloven in de kracht van netwerken

Sinds 2015 zijn we onderdeel van Meedoen en Sociale Stijging Tilburg (Menss) en werken daarbij samen met toonaangevende maatschappelijke organisaties zoals Contour de Twern, MST, Feniks, Broodje Aap & Linke Soep, de Stadstuinderij en SK013.

Wij zijn Menss, een Tilburgs netwerk van sociale organisaties dat inwoners van Tilburg de mogelijkheid biedt om stappen te zetten om mee te doen in de samenleving.

Wij zien dat sociale uitsluiting, armoede, eenzaamheid en gewoon pech ervoor zorgen dat sommige mensen niet meer deelnemen aan het dagelijkse leven.

Samen bouwen wij aan een steunend netwerk. We bieden activiteiten, cursussen en trainingen waar mensen elkaar ontmoeten en leren. We geven ondersteuning bij praktische vragen en we verzorgen de begeleiding naar passend vrijwilligerswerk.

Onze impact is dat iedere Tilburger, die dit wil en kan, meedoet en zich verder kan ontwikkelen.

Bij Menss geloven wij dat ieder mens van betekenis is en door mee te doen een bijdrage kan leveren aan de Tilburgse samenleving. Het meedoen leidt tot een betere kwaliteit van leven voor de mensen, hun omgeving en onze stad.

We vinden ontwikkeling & innovatie belangrijk

Vanaf 2018 zit De Krachtcentrale in het ontwikkelprogramma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranjefonds. In dat programma ligt het accent op organisatie-ontwikkeling en het vergroten van de impact van de methodiek van De Krachtcentrale.

Bekijk het verhaal van Peter

We doen onderzoek naar de impact van onze methodiek

Daarvoor werken we samen met een aantal gerenommeerde onderwijs/ onderzoeksinstellingen, zoals Fontys Hogeschool, Tilburg University Human Resource studies en het Impact Centre Erasmus.

Het begin

In de beginfase van onze organisatie heeft een aantal fondsen ons werk mogelijk gemaakt. Inmiddels hebben we een duurzaam verdienmodel en kunnen we maatschappelijk betrokken blijven ondernemen.

Ook partner worden?

Neem contact met ons op